Ardex A46 Handspackel

– Cementbaserat handspackel.
– För spackling och utjämning av hål, ojämnheter, sprickor, svackor på golv och vägg.
– För bättring och lagning av trappnosar.
– För fallspackling och upprättning av golv och väggytor i lagtjocklek från 2-30 mm.
– Enkel bearbetning, kan glättas och filtas.
– Snabbt gång- och belastningsbar.

Inom- och utomhus.

ARDEX  A46 är ett reparations- och fallbyggnadsbruk för golv, vägg, tak. För utspackling och upprätning av trappnosar, håligheter, ojämnheter i slipsatser och betongbjälklag, fallspacklingar m m. Inom- och utomhus bruk.

Nollställ

Tekniska data

Blandningsförhållande
Blanda alltid i en ren behållare med kallt rent vatten.

Konsistens
Smidig, pastaliknande

Materialförbrukning
ca 1,4 kg/m2/mm

Bearbetningstid
ca 15-20 minuter (20°C)

Gångbar
ca 2-3 timmar (20°C)

Produktblad