Inspiration natursten

Kullersten mellan husliv och plattsättning
Fältsten Kattskallar
Kantsten Granit RV 5
Kantsten Granit
Skiffer Li Trappbeklädnad Mörk
Trappbeklädnad Li-Skiffer
Ölandskalksten Markhällar Sågade Grå
Ölandskalksten
Ölandskalksten Mursten Klippt Röd Grå
Ölandskalksten
Ölandskalksten Markhällar Sågade Grå
Ölandskalksten
Kvartsit Hällar Tropical Yellow
Kvartsit Tropical Yellow
Trentoporfyr Trappbeklädnad
Trentoporfyr
Skiffer Li Markhällar Oregelbundna
Li-Skiffer Oregelbundet
Trentoporfyr Gatsten
Gatsten Trentoporfyr
Skiffer Offerdal Markhällar Sågade
Offerdalsskiffer