Gatsten - Smågatsten & Storgatsten

Gatsten är det klassiska byggmaterialet för anläggning av gator, torg och villauppfarter. Stenen har många användningsområden, du kan t.e.x bygga lägre murar, kanta betongplattor eller rama in trädstammar med den.

Med vårt breda sortiment av smågatsten och storgatsten i olika färger finns alla möjligheter att designa din trädgård och du kan med fördel använda produkterna tillsammans med betongsten.

För att skapa speciella effekter, markera ytor, göra mönster och symboler kan sten med olika kulörer användas, exempelvis som kantsten, vid övergångsställen och cykelbanor.

Fogning kan med fördel utföras med stenmjöl 0-4 mm.