Granit i utemiljö

Hällar, blocksteg, murblock & grindstolpar

Granit till trappor, murar och markbeläggningar består av fin till medelkornig granit som huvudsakligen är uppbyggd av kvarts och fältspatkorn och har en förhållandevis jämn textur. Graniten förädlas genom bearbetning och anpassas till sitt ändamål med olika ytbehandlingar, de vanligtvis förekommande ytbehandlingarna är

Krysshamrad
Stenen bearbetas med tryckluftshammare och får  en knottrig yta med bra halkskydd. Finns i olika grader av bearbetning för olika ändamål.

Råkilad
Den naturliga ytan vid kilning av graniten. Pottor och knölar tillåtna.

Flammad
Småvågig yta som som erhålles vid kraftig upphettning av stenytan  med en låga så att kristallerna spjälkas av.

Flammad/Borstad
Efter flamningen borstas ytan med stålborstar och ytan får då en mjukare framtoning, kallas även antikbehandlad.