Marksten

St_Eriks_stor
Gårda
starka-logo

Marksten är enkelt att lägga och ger din fastighet en ny karaktär vare sig du anlägger gångar, uteplatser eller bilinfarten. Med alla de olika mönster, färger och bearbetningar av marksten som vi erbjuder, finns det oanade möjligheter att förändra gång och körytor till vackra och lättskötta ytor. Marksten harmonierar även med många naturmaterial som skiffer, granit och kalksten. Genom att blanda betongmarksten med t.e.x granit uppnår man ett effektfullt resultat.