Skiffer i utemiljö

Skiffern karaktäriseras av sin skiffriga, skiktade struktur och kan indelas i olika undergrupper: kvartsitskiffer, fyllitskiffer, lerskiffer. 
Kvartsitskiffer har i allmänhet små färgvariationer, fyllitskiffern varierar mer och levereras därför i olika sorteringar. 

Skiffersten skiktar sig med naturlig klovyta i delningen, den varierar även i nyans beroende på vilka mineraler som format den. Skiffer har en tät struktur samt utpräglade tätt liggande klov. Klovplanen är i stort sett plana, men ofta ojämna, småvågiga eller knottriga.