Li Skiffer, Oregelbunden

Ljusa eller mörka oregelbundna skifferhällar från Li i Norge. Skiffret liknar till stora delar det Svenska Offerdalskiffret men har en något grövre struktur. För att det slutgiltiga resultatet skall bli bra bör man räkna med ca 15% spill då skifferbitarna formas till.

Nollställ