Sten i utemiljö

Betong & Natursten – en perfekt kombination

Betong och natursten kompletterar varandra på ett bra sätt och förstärker varandras egenskaper. Att blanda de olika materialen är även ett bra sätt att hålla nere kostnaden för din nya utemiljö, utan att göra avkall på vare sig funktion eller estetik. Med våra prisvärda betongprodukter skapar du en grund som sedan kompletteras med exklusivare produkter i natursten som blocksteg, mur avtäckning eller kantsten i granit. Dekorera med kullersten, sjösten eller marmorkross.