Stone Wall - Naturstenspaneler

Paneler i skiffer och granit. Materialet ger ett kraftfullt liv och ett vackert färgspel åt de ytor de monteras på. I Stone-Wall produkterna används mindre bitar av natursten som sammanfogats till paneler, enkla att montera och kan användas både  inom och utomhus. Med Stone-Wall beklär du väggar, murar, stolpar, socklar, skorstensmurar, husgrunder och fasader.