Leverans/frakt

Vi levererar stenprodukter över hela landet

Lokalt i Storstockholm sker leverans med kranbil till fasta priser. Max lastvikt per sändning är 10 ton.
Leverans kan även ske med Lillebil och lossning sker då med bakgavellyft och pallvagn, maxvikt per pall är 900 kg.

För båda alternativen gäller att lossning sker på hårdgjord yta samt att framkomlighet till fastigheten inte är begränsad. Det är alltid chauffören som avgör om lossningsplatsen är lämplig eller inte.

För övriga landet sker leverans med externt fraktbolag. Kan kunden själv ombesörja lossning finns ingen direkt begränsning av pallvikt. Ska lossning ske med bakgavellyft och pallvagn är maxvikt per pall 1000 kg.

Kranbil