Granit

Granitgolv & Väggplattor

Granit är ett mycket lämpligt material för golv och trappor i de flesta bearbetningar, polerad, slipad eller flammad. Ett granitgolv är särskilt lämpligt där slitaget är hårt t.e.x i trappor, entréer och kök. Önskar man en bestående blank yta som tål slitage väljer man en polerad granit. Polerad yta kan upplevas som halare än slipad, trots att den faktiska friktions skillnaden är liten. Båda dessa bearbetningar är ur städsynpunkt optimala. Slitstyrkan för ett golv i granit är dessutom betydligt bättre än för många andra golvmaterial. Granitens färg och textur varierar obetydligt inom samma stenbrott och även ett litet stenprov ger därför en god uppfattning om stensortens utseende. Välj ur vårt breda sortiment golvplattor i granit med olika ytbehandling.

Showing all 10 results