Murar

Välj mursten efter användningsområde. Ska den ta upp höjder, rama in planteringar, fungera som stödmur eller ska du använda den för att bygga en terrass? Oavsett användningsområde är det viktigt att se till att det är väldränerat både innanför och under muren. Tänk även på att välja ett murblock som är anpassat efter dina krav på hållfasthet. Vare sig du skall ta upp mindre laster och höjder eller bygger en hög mur som skall tåla kraftigare belastning, har vi murblocket för dina ändamål.

Showing 1–16 of 46 results