Granit

Granit till trappor, murar och markbeläggningar består av fin till medelkornig granit som huvudsakligen är uppbyggd av kvarts och fältspadkorn och har en förhållandevis jämn textur. Graniten förädlas genom bearbetning och anpassas till sitt ändamål med olika ytbehandlingar, de vanligtvis förekommande ytbehandlingarna är:

Råkilad
Den naturliga ytan vid kilning av graniten. Pottor och knölar tillåtna, men kan begränsas genom angivande av max mått vid beställning.

Krysshamrad
Knottrig yta som åstakommes genom bearbetning med trycklufts hammare.Finns i olika grovlekar för olika ändamål och ger ett bra halkskydd.

Flammad
Småvågig yta som som erhålles vid kraftig upphettning av stenytan med en låga så att kristallerna spjälkas av.

Flammad/Borstad
Efter flamningen borstas ytan med stålborstar och ytan får då en mjukare framtoning, kallas även antikbehandlad.

Showing 1–16 of 28 results