Kalksten

Öländsk kalksten har brutits i mer än 1500 år och använts som byggnadsmaterial i förädlad form. Kalkstenen är en sedimentär bergart som huvudsakligen är uppbyggd av finkornig kalk och lerslam samt fragment av djurskal. Kalkstenen används i dag på samma sätt som förr i tiden men bryts och förädlas numera med modern teknik. Röd och Grå Ölandskalksten används b.l.a till murar, gångar, uteplatser, golv och som fasadsten. Ytbehandlingen varierar beroende på användningsområde, i utemiljön är den naturliga klovytan eller den hyvlade ytan den vanligast förekommande.

Showing all 9 results