Fiberduk Polyfelt

Fiberduken läggs i botten av den utgrävda ytan och under bärlagret som ofta består av samkross. Avsikten är att ge en stabil färdig stenyta utan sättningar, vilket kan uppstå om bärlagret sjunker i det underliggande materialet.

Nollställ