Granitkantsten Bohus RV-2

Grå Bohusgranit från Ävja eller Näsinge.

Granitkantsten används för olika ändamål, som avskiljning mot gång och cykeltrafik från vägbanor men även som nivåutjämnande kant i park och privata miljöer.

De synliga ytorna är råkilade. Märken efter kilhål kan förekomma. Undersidan är sågad.

Nollställ

Pris offereras