Lightpro Connector M

Hankontakten (typ M) kopplas till 12-voltskabeln för att skapa förgreningar.

Behöver köpas till transformatorn

110kr

Lightpro Connector M