Ölands Kalksten Grå G2S

Golv- väggplatta i Ölandskalksten G2S med slipad yta

Den Öländska röda och grå kalkstenen har brutits i mer än 1500 år, den har använts som byggnadsmaterial samt i förädlad form som kalkbruk. Stenmurar, fornborgar, kyrkor, Borgholms slott och andra byggnationer på Öland vittnar om den lokala användningen av stenen.

 

Nollställ

Under 1500- och 1600-talet användes den Öländska stenen till den omfattande upprustningen av Svenska slott och den Öländska kalkstenen kom också att dominera den Svenska stenexporten.

Gamla stenbrott är idag viktiga spår i det Öländska kulturlandskapet. De vittnar om en lång tradition av stenbrytning och förädling, något som numera förs vidare med modern teknik.

Kalkstenen används idag på samma sätt som för 1000 år sedan, som byggnadsmaterial och vid tillverkning av cement, både i Sverige och i länderna runt Östersjön.