Oppdal Skiffer Antikborstad

Oppdalsskiffern är en medelkornig gneisglimmerskiffer av bergartstypen kvartsitskiffer som bryts sydväst om Oppdal, Norge. Den antikborstade ytan har kvar en del av den naturliga råheten och en rustik prägel.

 

Nollställ