Oppdal Skiffer Silkesborstad

Oppdalsskiffern är en medelkornig gneisglimmerskiffer av bergartstypen kvartsitskiffer som bryts sydväst om Oppdal, Norge.Den silkesborstade ytan är en fräst och borstad yta med ett glatt uttryck och med en tydlig variation i färger och mönster.

 

Nollställ