Ardex X77 Naturstensfix

Ardex X 77 kan användas på golv och vägg i torra eller våta miljöer.  Ardex X 77 används på underlag av t ex lättklinker block och betong äldre än ca 3 månader (klass 3 BBV:s branschregler), lättbetong, anhydrit, cementputs, kalkcementputs, gips, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt och klinker beläggningar.

Nollställ

Tekniska data


Konsistens Lätt, smidig, plastig.
Materialförbrukning Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel
ca 1,6 kg/m² pulver vid kamstorlek 6x6x6
ca 2,2 kg/m² pulver vid kamstorlek 8x8x8
ca 2,6 kg/m² pulver vid kamstorlek 10x10x10
Bearbetningstid Ca 3 tim vid 20°C.
Läggningstid Ca 60 min vid 20°C.
Fogning (golv) Ca 24 tim vid 20°C.
Fogning (vägg) Ca 8 tim vid 20°C.

Produktblad